מדריכים למשתמש - מערכת ERP לוגיסטית

לשימושכם מגוון מדריכים למשתמש ומידע על כלי עזר שונים במערכת (ויש גם טיפים!)​

 

עדיין לא מצאתם את שחיפשתם? נסו את מילון הודעות השגיאה הנפוצות  ו/או תשובות לשאלות נפוצות 
או היעזרו ברכז התחום ביחידתכם.

חיפוש מידע למשתמש

שםתחוםפירוט
אישור דרישת רכש - חוקרים
הכנת דרישה/הזמנה
הזמנת חומרים מסוכנים (חומ"ס)
הכנת דרישה/הזמנה
הכנת דרישה מהמלאי (מחסן מרכזי)
הכנת דרישה/הזמנה
הכנת דרישת רכש חו"ל (רכש יבוא)
הכנת דרישה/הזמנה
הכנת דרישת רכש מקומי
הכנת דרישה/הזמנה
הכנת הזמנה ישירה
הכנת דרישה/הזמנה
הכנת הזמנה לבית הדפוס
הכנת דרישה/הזמנה
הכנת הזמנה למשרד לעיצוב גרפי
הכנת דרישה/הזמנה
הכנת הזמנה קטנה
הכנת דרישה/הזמנה
הכנת הזמנת מחירונים
הכנת דרישה/הזמנה
הפקת טופס הזמנה לספק - הזמנה קטנה/מחירונים/ישירה
הכנת דרישה/הזמנה
חיפוש קטגוריות רכש לפריט במהלך הכנת דרישה
הכנת דרישה/הזמנה
משלוח טופס הזמנה לגורם פנימי באמצעות המערכת (דוא"ל)
הכנת דרישה/הזמנה
סבב אישורים לדרישת רכש
הכנת דרישה/הזמנה
סריקה והוספת נספח לדרישה
הכנת דרישה/הזמנה
צפיה בקטגוריות רכש, חשבונות מחקר מותרים ויתרות זמינות
הכנת דרישה/הזמנה
רכישת תוכנות מאגף המחשוב (ESHOP)
הכנת דרישה/הזמנה
שיטת החיפוש במערכת
הכנת דרישה/הזמנה
שמירת דרישה כטיוטה להשלמה במועד מאוחר יותר
הכנת דרישה/הזמנה
אלפון ספקים
כלים וטיפים
ביצוע אקטיבציה למערכת הפעלה - מחשב חדש
כלים וטיפים
הפקת רשימת דרישות
כלים וטיפים
חיפוש משולב - פריטי מלאי מחסן מרכזי ופריטי מחירונים
כלים וטיפים
חישוב יחס חיוב בין סעיפי תקציב להזנה בהזמנה
כלים וטיפים
עדכון הגדרות משתמש במערכת (התאמה אישית של נתונים)
כלים וטיפים
צפיה בקטגוריות רכש וחשבונות מחקר מותרים
כלים וטיפים
צפייה ביתרות זמינות במחקרים
כלים וטיפים
צפייה ביתרות שריון לדרישות/הזמנות
כלים וטיפים
צפייה במטבעות ושערי מטבע
כלים וטיפים
צפייה בנתוני חשבוניות
כלים וטיפים
צפייה בנתוני מחקרים
כלים וטיפים
צפייה בקודי העמסות יבוא (רכש חו"ל)
כלים וטיפים
קבלת הודעות מערכת גם לדוא"ל
כלים וטיפים
רישום מחשב חדש לקבלת קוד אקטיבציה למערכת ההפעלה
כלים וטיפים
הענקת הרשאה למשתמש אחר למסך ההודעות במערכת
כניסה למערכת
כניסה למסך הודעות של משתמש אחר
כניסה למערכת
עדכון הגדרות דפדפן
כניסה למערכת
פתיחת משתמש חדש - שימוש בתקציבי מחקר
כניסה למערכת
פתיחת משתמש חדש - תקציבי יחידה/הרשאות מנהל
כניסה למערכת
החזרת פריט מצאי לקמפוס (מסטטוס 011 ל-009)
ניהול מצאי (אינוונטר)
התקנת מערכת אינוונטר
ניהול מצאי (אינוונטר)
ספירת מצאי ביחידה
ניהול מצאי (אינוונטר)
עדכון נתונים לפריט מצאי חדש (מסטטוס 004 ל-009)
ניהול מצאי (אינוונטר)
בירור סטטוס דרישה
סטטוסים
סטטוסים אפשריים לדרישות והזמנות רכש
סטטוסים
ביטול הזמנה קטנה/מחירונים/ישירה/עיצוב גרפי/דפוס
עדכונים להזמנה
עדכון דרישה שהוחזרה/נדחתה
עדכונים להזמנה
עדכון הזמנה קטנה/מחירונים/ישירה מאושרת
עדכונים להזמנה
מאיזו חנות לבצע את ההזמנה?
עולם הרכש
סוגי החנויות במערכת
עולם הרכש
מבנה סעיף תקציבי - מחקר
תקציבים ושריונים
מבנה סעיף תקציבי - קרן קשרי מדע
תקציבים ושריונים
צפייה בחשבונות מותרים לשימוש בקטגורית רכש במהלך הכנת הדרישה
תקציבים ושריונים
צפייה בנתוני חשבוניות
תקציבים ושריונים
שחרור יתרות שריון בדרישות/הזמנות
תקציבים ושריונים
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive