הממונה על הביטוח

הממונה על הביטוח מטפל בכל סוגי הביטוח של האוניברסיטה מול חברות הביטוח וגורמים חיצוניים אחרים.

 

פעילות זו כוללת בין היתר:

  • בחינת החשיפות בשיתוף היועצים וועדת ביטוח
  • הכנת מכרזים ורכישת הפוליסות
  • ייזום ועריכת ביטוחים למקרים ברי סיכון מיוחד
  • טיפול בתביעות
  • טיפול בסעיפי ביטוח בהתקשרויות האוניברסיטה

 

הממונה על הביטוח מרכז את פעילות וועדת הביטוח הפועלת באוניברסיטה ומדווח אחת לשנה על הפעילות לוועד המנהל.

 

 

הממונה על הביטוח:

שם טלפון פקס דוא"ל
דוד הייבלום 03-6409762 03-6405672 davidh@tauex.tau.ac.il
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive