הוראות הספקה ונהלי אוניברסיטה

מקרא:   *הוראת יחידת הספקה    **נוהל אוניברסיטה

חיפוש הוראות ונהלים

שםתחוםפירוט
נוהל התקשרויות** (01-005א')
כללי
מורשי חתימה** (01-007)
כללי
השתתפות האוניברסיטה בהוצאה לאור של ספר** (01-012)
כללי
עריכת כנסים מדעיים** (08-009)
כללי
תקנון זכויות יוצרים (תשמ"ט)** (10-022)
כללי
אישור דרישות רכש* (70-001)
כללי
תשלום מקדמות לספקים* (70-002)
כללי
אישור הזמנות בדיעבד* (70-003)
כללי
עיכוב תשלום לספק* (70-004)
כללי
רכישת שירותי עריכה ותרגום* (70-005)
כללי
איסור על רכישת מכונות קפה ונלווים* (70-006)
כללי
בקרת מאשרים בשם - דרישות* (70-007)
כללי
בקרת מאשרים בשם - הזמנות* (70-008)
כללי
בקרת הזמנות רכש בחתימת יחיד של רכז רכש* (70-009)
כללי
אישור חריגות בחשבוניות* (70-010)
כללי
ניהול רמות מלאי והצטיידות למחסן* (72-001)
מחסן מרכזי
קליטת טובין למלאי המחסן* (72-002)
מחסן מרכזי
קליטת טובין למלאי המחסן במימון יחידה* (72-003)
מחסן מרכזי
מלאי פריטים יקרים במחסן - מעקב תקופתי* (72-004)
מחסן מרכזי
משלוח ומסירת טובין מהמחסן ליחידות* (72-005)
מחסן מרכזי
קליטת סחורה במחסן מאספקה ישירה/תיקונים/יבוא* (72-006)
מחסן מרכזי
סגירת הזמנות הצטיידות למלאי המחסן המרכזי* (72-007)
מחסן מרכזי
הוצאת טובין משטח האוניברסיטה** (07-008)
ניהול מצאי (אינוונטר)
אחריות לטובין של האוניברסיטה** (07-010)
ניהול מצאי (אינוונטר)
מסירת טובין בתרומה** (07-011)
ניהול מצאי (אינוונטר)
ציוד מצאי** (07-203)
ניהול מצאי (אינוונטר)
קבלה ורישום תרומות לזכות האוניברסיטה** (08-012)
ניהול מצאי (אינוונטר)
מכירת מחשבים וציוד היקפי מתקציבי מחקר לחוקר* (74-001)
ניהול מצאי (אינוונטר)
רכב האוניברסיטה** (07-400)
רכב
הזמנת שירותי תחבורה** (07-401)
רכב

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive