טפסי יחידת הספקה

חיפוש טפסים

שםתחוםפירוט
בקשה להצעת מחיר מבית הדפוס
בית דפוס
פתיחת משתמש חדש במערכת - תקציבי יחידה/הרשאות מנהל
מערכת ERP
פתיחת משתמש חדש במערכת - תקציבי מחקר
מערכת ERP
בקשה למכירת טובין
ניהול מצאי (אינוונטר)
בקשה לרכישת מחשב או ציוד היקפי באמצעות זקיפת מס
ניהול מצאי (אינוונטר)
בקשה לרכישת מחשב ו/או ציוד היקפי שנרכש מתקציבי מחקר (רכישה פרטית)
ניהול מצאי (אינוונטר)
דיווח וטיפול בחסר או נזק לפריט אינוונטר
ניהול מצאי (אינוונטר)
דיווח על הוצאת טובין לחו"ל
ניהול מצאי (אינוונטר)
הסכם השאלת ציוד למוסד אחר
ניהול מצאי (אינוונטר)
הצהרה על עבודה בבית - עובד מינהלי
ניהול מצאי (אינוונטר)
כתב התחייבות להוצאת טובין משטח האוניברסיטה - מחשב ו/או ציוד היקפי
ניהול מצאי (אינוונטר)
כתב התחייבות להוצאת טובין משטח האוניברסיטה - ציוד שאינו מחשב או ציוד היקפי
ניהול מצאי (אינוונטר)
כתב התחייבות להוצאת טובין משטח האוניברסיטה -השאלה לסטודנט
ניהול מצאי (אינוונטר)
מסירת טובין כתרומה
ניהול מצאי (אינוונטר)
פינוי פריט אינוונטר כבד ולא שמיש
ניהול מצאי (אינוונטר)
פינוי פריט אינוונטר לא כבד ולא שמיש
ניהול מצאי (אינוונטר)
פתיחת פריט אינוונטר
ניהול מצאי (אינוונטר)
פתיחת פריט אינוונטר ליצירת אומנות
ניהול מצאי (אינוונטר)
אישור העברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק של הספק (ספק חדש)
ספקים
הצהרת ספק
ספקים
התחייבות ספק - סיורים לימודיים
ספקים
בקשה להצעת מחיר מהמשרד לעיצוב גרפי
עיצוב גרפי
בקשה לאישור סוג/התאמה לייצור/לשחרור מהמכס של הציוד אלחוטי
רכש חו"ל
בקשה להכנת הסכם
רכש חו"ל
בקשה להנפקת רישיון לחלקי חיות
רכש חו"ל
בקשה לסיוע כספי - הוצאה לאור
רכש חו"ל
הצהרה למכס בדבר יבוא ציוד מדעי
רכש חו"ל
הצהרת תשומות לרכישה ספציפית
רכש חו"ל
הצהרת תשומות שנתית
רכש חו"ל
מבנה להכנת חשבון יצוא
רכש חו"ל
פרטי בנק לספק חו"ל
רכש חו"ל
תעודת בריאות וטרינרית ליבוא חיות
רכש חו"ל
תשלום עבור שירותים מחו"ל
רכש חו"ל
בקשה להכנת הסכם
רכש מקומי
בקשה לסיוע כספי - הוצאה לאור
רכש מקומי
בקשה לעריכת מכרז
רכש מקומי
בקשה לפטור ממכרז
רכש מקומי
הצהרת תשומות לרכישה ספציפית
רכש מקומי
הצהרת תשומות שנתית
רכש מקומי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive