אלפון אגף הכספים

תוצאות חיפוש עבור האות ש

שםתפקידטלפוןפקסדוא"ל
טל שאבי לביארכז רכש מקומי
03-6407369
03-6407369
03-6407936
קלי שאלתיאלמזכיר יחידת ההספקה
03-6408631
03-6409742
הילה שגבמנהל חשבונות
03-6408792
אביטל שטרןרכז גבייה ותקבולים
03-6409764
מיכל שטרנהייםרכז רכש מקומי
לאה שכטמןרכז מכרזים והסכמים
03-6407703
03-6407703
03-6407702
ורד שלומזכיר יחידת תקציבים
03-6407175
03-6406266
יהלי מיטל שלוםפקיד חשבונות
4696 (פנימי)
רחל שפלרמנהל מדור רכש חו"ל
03-6408262
03-6409742
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive