הנחיות לביצוע הזמנות

  • הזמנות מיחידות האוניברסיטה
  • הזמנות מלקוחות מחוץ לקמפוס

כדי להוציא הזמנה לבית הדפוס, ראשית עליכם לקבל הצעת המחיר מנציג בית הדפוס ארנון יוסף. 

 

 את הטופס בקשה להצעת המחיר המלא יש לשלוח בפקס 03-6409682 או בדוא"ל לארנון יוסף.

 

עם קבלת הצעת המחיר ואישורה:

 

1. עליכם להוציא דרישה במערכת ה- ERP בחנות "בית-דפוס".

 

2. לאחר קבלת ההזמנה בית הדפוס יכין וימסור ללקוח דוגמא לעבודה המבוקשת, כגון העתק שמש או  אייריס (דוגמא לצבעים המבוקשים בעבודה). רק לאחר אישור הדוגמאות ניתן להדפיס את כל העבודה.

 

לתשומת לבכם: כגוף פנימי באוניברסיטה, אין תוספת מע"מ על המחירים שמופיעים בהצעת המחיר. חנות "בית הדפוס" אינה מוסיפה מע"מ. לכן יש למלא במשבצת המחיר בדיוק את הסכום הכתוב בהצעת המחיר.

 

מזינים את נתוני השורה הראשונה ומוסיפים לעגלה, מזינים את נתוני השורה השנייה ומוסיפים לעגלה, וכן הלאה.

 

אחרי הזנת כל השורות והוספתן לעגלה, לוחצים על "הצגת עגלה וקופה", בוחרים את "סוג השירות" לכל שורה ואז ממשיכים לקופה.

 

אין צורך לשלוח את ההזמנה לבית הדפוס - היא מתקבלת אוטומטית דרך המערכת.

 

ניתן לוודא טלפונית שהזמנה התקבלה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive