הזמנות באינטרנט

​​​

 

הזמנת טובין באינטרנט

מדור רכש חו"ל ערוך לטפל בהזמנות של טובין מאתרי אינטרנט כגון eBay, Amazon, Dealextreme ועוד. ברשות מנהלת המדור כרטיס אשראי אוניברסיטאי אשר באמצעותו ניתן לשלם לספק דרך אתר האינטרנט ולחייב את התקציב של הדורש.

 

בכדי שתהליך ההזמנה יהיה מהיר ויעיל, יש להקפיד על הכנת דרישת רכש יבוא לפי ההוראות הבאות:

 • צרוף תצלום מסך ובו כל הפריטים המוזמנים מהאתר כולל מחיריהם.
 • צרוף פרטי ספק מלאים לצורך הקמת הספק במערכת ה- ERP.
 • לינק מדויק לפריטים באתר האינטרנט.
 • כל פריט שמוזמן יופיע בדרישה בשורה נפרדת.
 • במידה והרכישה כוללת הובלה, יש להוסיפה כשורה נפרדת בדרישה.
 • יש לבדוק אם הספק שולח לישראל ולעדכן את רכז הרכש בהתאם.

 

רכז רכש חו"ל יבצע את ההזמנה באינטרנט תוך הקלדת פרטי האשראי האוניברסיטאי. כמו כן, ידאג לשחרור הטובין עם הגעתם ארצה, כולל קבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים.

 

המטען יגיע למחסן המרכזי של האוניברסיטה ויופץ ביום הפיזור הפקולטטי הקבוע.

 

 

הזמנת שירותים באינטרנט

 

הזמנות שירותים באינטרנט מטופלות ע"י מדור ספקים או מדור רכש חו"ל.

 

רכש חו"ל יטפל בהזמנות שירותים במקרים הבאים:

 

 • שירות הכולל קבלת טובין מוחשיים כלשהם (כגון: הזמנת תוכנה המלווה במשלוח תקליטור)
 • שירות הכולל הסכם רכישה/חוזה.
 • שירות שבו סכום התשלום לספק משתנה בהתאם לפעילות בפועל, שאינה ידועה מראש.
 • שירות שהתמורה הכספית לספק מבוצעת במספר תשלומים.
 • ספק הדורש לקבל הזמנת רכש טרם הספקת השירות.

 

כל יתר השירותים יטופלו ע"י מדור ספקים באגף הכספים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive