הגדרת פריט מצאי


מצאי מתייחס לפריטי ציוד ניידים ובני קיימא, שערכם בעת הרכישה הינו סכום של 10,000 ש"ח ומעלה, בכפוף לסייגים הבאים:
 
 
מיקום הציוד ציוד מצאי המחייב רישום אינוונטר החל מסכום
בשטח האוניברסיטה 
  • פריט שהוא ציוד נייד ובן-קיימא 
  • פריט שנוספו לו חלקים, באופן שערכו הכולל (לאחר התוספת) עולה על 10,000 ש"ח
  • ציוד שמגיע לאוניברסיטה, שלא באמצעות מערכת הרכישה, כגון ציוד הנרכש על-ידי רמות או ציוד שנתרם.

10,000 ש"ח

כולל מע"מ

ציוד ייחודי:
מצלמות / טלוויזיות / אופניים חשמליים / מכשיר החייאה (דפיברילטור)

בכל סכום

ציוד המושכר / מושאל מגורם חיצוני

בכל סכום

ציוד הנרכש מתקציבי מחקר בבעלות התורם שהוגדרו כמחיייבים רישום (תקציבי משרד הביטחון, מדע וטכנולוגיה וכו'.)

 

בכל סכום

ציוד שיובא בפטור מותנה

 

בכל סכום
בבית העובד

ציוד היוצא לבית העובד

בכל סכום
מוסד אחר

ציוד המושאל ממוסד אחר וכן ציוד המושאל למוסד אחר

בכל סכום

 

 

פריטים עד 10,000 ש"ח לא לספירה

 

  • אחת לשנה מבוצע הליך פחת לפריט - פריט מצאי שערכו המופחת ירד מ -10,000 ש"ח כולל מע"מ, יעבור מסטטוס "לספירה" (מס' 01 במערכת) לסטטוס "לא לספירה" (מס' 02 במערכת) ולא ייספר במהלך ספירת המצאי. 

 

כל פריט שעבר לסטטוס "לא לספירה"  נשאר רשום במערכת.

 

בשלב בו הפריט הופך ללא שמיש או שהיחידה מעוניינת למכור אותו, יש לפנות  למדור אינוונטר עם בקשה לפינוי או מכירה.

 

  • מחשבים בסכום מתחת ל-10,000 ש"ח כולל מע"מ נרשמים בסטטוס "לא לספירה"

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive